PÅMELDING TIL HØSTSEMESTERET 2022

 

Vi ønsker velkommen til nytt semester på Ramstad skole mandag 29. august og på Mølladammen skole onsdag 31. august. 

Det er åpnet for påmelding og oversikt over partiene finner du i linkene under. Barnet som skal delta registreres ved på ved å klikke inn på ønsket parti og fylle inn opplysninger om barnet.

Alle som skal delta på aktivitet må være medlem i Bærum Turnforening og medlemsavgift på kr 300,- kommer i tillegg til treningsavgift dersom den ikke er innbetalt tidligere for 2022.

Det er ikke trening i høstferien (uke 40). 

Høstsemesteret avsluttes med juleoppvisning i uke 49.

Ta kontakt på adm@baerumturn.no eller telefon 901 08 128 dersom du har spørsmål eller innspill.

Vi gleder oss til å ta i mot mange spente og ivrige barn i august!

HØST 2022 Mølladammen Aspirant 6 - 9 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387914

HØST 2022 Ramstad Gymlek 4 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387905

HØST 2022 Ramstad Aspirant 6 - 8 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387910

HØST 2022 Ramstad Gymlek 5-6 år (18:00)

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387909

HØST 2022 Ramstad Akrobatikk 9 - 13 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387911

HØST 2022 Ramstad Gymlek 5-6 år (17:15)

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387908

HØST 2022 Mølladammen Gymlek 4 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387912

HØST 2022 Mølladammen Gymlek 4-6 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387913

HØST 2022 Mølladammen Akrobatikk 10 - 13 år

https://arrangement.spoortz.no/register/#/387915

2022-05-16
baerumleder