Oversikt over styret og ressurspersoner

Generell informasjon

Hvor vi holder til Ramstad, Emma Hjort og Mølladammen skole
Mailaddresse adm@baerumturn.no 
 Telefonnummer 901 08 128
Daglig drift Inger S. Ødegaard
Webansvarlig Inger S. Ødegaard
Ansvarlig barneidrett Karine Brevik
Politiattester Inger S. Ødegaard

 

Styret

Rolle Navn
Leder Bror Marcus Ramsøe
Nestleder Pietro Giachino
Medlem Karine Brevik
Varamedlem Sigrid Mengshoel

 

Regnskap

Kontrollkomite: Helge Wettre(leder), Birgitta Balstad 
Regnskapsbyrå SB Qualityregnskap