Oversikt over styret og ressurspersoner

Generell informasjon

Hvor vi holder til Ramstad, Emma Hjort og Mølladammen skole
Mailaddresse adm@baerumturn.no 
   
Daglig drift Kristine Opsahl
Webansvarlig Kristine Opsahl
Ansvarlig barneidrett Kristine Opsahl
Politiattester Kristine Opsahl

 

Styret

Rolle Navn
Leder Evy Sveinsson
Nestleder Marita Lindstrøm
Medlem Helge Wettre
Varamedlem Vebjørn Kvernerud

 

Regnskap

Kontrollkomite: Synne Hoffmann Wendelborg (leder), Birgitta Balstad 
Regnskapsbyrå SB Qualityregnskap