Oversikt over styret og ressurspersoner

Generell informasjon

Hvor vi holder til Ramstad, Emma Hjort og Mølladammen skole
Mailaddresse adm@baerumturn.no 
 Telefonnummer 901 08 128
Daglig drift Inger S. Ødegaard
Webansvarlig Inger S. Ødegaard
Ansvarlig barneidrett Karine Brevik
Politiattester Inger S. Ødegaard

 

Styret

Rolle Navn
Leder Karine Brevik
Nestleder Bror Marcus Ramsøe
Medlem Sigrid Mengshoel
Varamedlem Pietro Giachino

 

Regnskap

Kontrollkomite: Helge Wettre(leder), Birgitta Balstad 
Regnskapsbyrå SB Qualityregnskap