Beskrivelse av partiene

Gymlek

Anbefalt alder: 4-6 år       Treningstid: 45 min.

Turn i apparater, lek og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn).

 

Aspirantturn jenter og gutter

Anbefalt alder: 6-8 år       Treningstid: 50-60 min.

Et flott grunnlag for videre aktivitet innen turn eller andre idretter.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn. Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra lek, ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.

 

Akrobatikkturn jenter og gutter

Anbefalt alder: 9-11 år       Treningstid: 60 min.

Et flott grunnlag for videre aktivitet innen turn eller andre idretter.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn og akrobatikk. Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.

 

Teen-acro-akrobatikk for jenter og gutter

Anbefalt alder: fra 12 år       Treningstid: 60-90 min.

Et flott tilbud både for de som vil turne eller ha det som alternativ trening for andre idretter.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver elementer fra akrobatikk og troppsgymnastikk. Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.