Beskrivelse av partiene

Gymlek

Anbefalt alder: 4-6 år       Treningstid: 45 min.

Turn i apparater, lek og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn).

 

Aspirantturn jenter og gutter

Anbefalt alder: 6-8 år       Treningstid: 50-60 min.

Et flott grunnlag for videre aktivitet innen turn eller andre idretter.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn. Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra lek, ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.

 

Akrobatikkturn jenter og gutter

Anbefalt alder: 9-11 år       Treningstid: 60 min.

Et flott grunnlag for videre aktivitet innen turn eller andre idretter.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn og akrobatikk. Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.

 

Teen-acro-akrobatikk for jenter og gutter

Anbefalt alder: fra 12 år       Treningstid: 60-90 min.

Et flott tilbud både for de som vil turne eller ha det som alternativ trening for andre idretter.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver elementer fra akrobatikk og troppsgymnastikk. Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.

 

Hvem er våre trenere?

Vi er heldige som har mange og meget dyktige trenere som alle har trenerkurs og de fleste med lang erfaring som trener. Alle har også erfaringer som utøvere selv og flere har konkurrert på høyt nasjonalt nivå.  

Karine Brevik har ansvaret for trenerne på alle skolene.  Hun har bachelor i psykologi og tar nå master på BI. Hun har vært aktiv turner og svømmer, og har mange års erfaring som trener.

Amina Khogueva jobber på Mølladammen skole.  Hun jobber med alle grupper.

Julie Riget Bruun jobber med alle grupper på Ramstad skole.  

Cathinka Dybsjord jobber på Ramstad skole. 

Celine Wullf jobber på Mølladammen skole der hun har ansvar for de yngste barna.  Hun jobber med alle grupper.

Amanda Grusd jobber på Ramstad skole. Hun er aktiv apparaturner på høyt nasjonalt nivå.

Alexandra Lange jobber på Ramstad skole. Hun har flere års erfaring som trener i andre klubber.

Jakob Kornelius Ødegaard jobber på Ramstad skoler og er tidligere troppsturner med erfaring fra konkurranser på nasjonalt nivå

Marius Holten-Sund jobber på Mølladammen skole og er tidligere apparat turner med erfaring fra konkurrranser på nasjonalt nivå.

Hannah Molvig har turnet i flere år og har også lang erfaring med barnepass. Hun jobber på Mølladammen skole.

Gunnhilde Dovland jobber på Ramstad skole