RG, Tropp eller apparatturn; hva skal man velge?

Innenfor turnsporten er det flere grener, noen er olympiske grener (Rytmisk gymnatikk, turn kvinner og turn menn), mens andre er det internasjonale mesterskap i. De største konkurransegrenene i Norge er troppsgymnastikk, turn kvinner, Rytmisk gymnastikk og turn menn.

 

ringer.jpg

 

I Bærum Turn legger vi grunnlaget for alle disse idrettene på våre partier for de yngste. For de eldste så er akrobatikk i fokus - dvs. treningen er tilnærmet troppsgymnastikk.

Den største forskjellen er at turn for menn og kvinner er en individuell idrett, mens troppsgymnastikk er en lagidrett. Apparatene er også noe forskjellige, enten du driver med turn for kvinner, menn eller troppsgymnastikk. I RG er det både tropp og individuelt og apparatene er håndapparater dvs. Ball, tau, køller, ring og vimpel.

turnerbarn.png

 

Turn for menn og kvinner

Her konkurrerer guttene normalt i seks apparater og jentene i fire apparater. En kan spesialisere seg i enkeltapparater, men det er ikke så vanlig før man er på høyeste nivå og senior-alder.

Det er et internasjonalt reglement (FIG-code of point) for internasjonale konkurranser. I Norge arrangeres norgesmesterskapene og egne FIG- konkurranser under dette reglementet, men den største delen av utøvere i Norge konkurrerer under de norske reglementene ”turnstigen” og ”LUM-stigen”. De yngste utøverne kan også konkurrere i ”basisstigen” eller ”B-reglementet”.

De norske reglementene består av en stige med ulik vanskelighetsgrad. Det er startverdien på øvelsene og kravene til øvelsene som utgjør den største forskjellen. Selve bedømmingen av utførelse er likt uavhengig av hvilket reglement man kjører. Utøverne deles i klasser etter alder og kjønn. Aspiranter, minirekrutter og BBB er til og med 10 år, mens rekrutt er 11 og 12 år. Junioralder er 13 til 15 år og senioralder er 16 år og eldre.

 

troppsgymnastikk.jpg

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en lagidrett hvor en tropp består av 6 til 12 personer. I tropp har man to hovedklasser; den internasjonale ”Teamgym” og nasjonale klasser. Det inndeles videre i dameklasse, herreklasse og miksklasse. I Teamgym må alle utøvere som skal konkurrere i tumbling og trampett også delta i frittstående. Det er minimum seks utøvere som kjører de ulike seriene. I tumbling og trampett kjører man tre serier. Resultatet blir basert på karakteren fra alle tre apparatene sammenlagt.

I nasjonale klasser er det samme inndeling, men da konkurrerer man i hvert enkelt apparat. Det betyr for eksempel at en utøver kan delta i frittstående eller trampett, men ikke i de andre apparatene.

 

RG

Rytmisk gymnastikk er en sport hvor individuelle utøvere eller tropper utfører program med ett av fem redskaper: ball, køller, ring, bånd (vimpel) og tau. Programmet kombinerer elementer av ballett, turn, dans, særegne elementer i rytmisk gymnastikk og mye mer. Dette utføres i samhandling med redskapsteknikk og i ett med musikken.

Rytmisk Gymnastikk (RG) har sitt utspring i gamle Sovjet på begynnelsen av 1940-tallet. Idretten spredte seg til Europa på 1950-tallet, og det første VM ble arrangert i Budapest i 1963.

 

Hva skal man velge?

Krav til ressurser og treningsmengde er noe ulikt for disse grenene. Turn kvinner, RG og menn på høyt nivå krever store ressurser. Det kreves mye trening fra forholdsvis ung alder samt gode trenerkrefter, hall og utstyr. I tillegg er fysiske og mentale faktorer også viktige faktorer. Talent må man ha i alle idretter og resten er hardt arbeid. I troppsgymnastikk kan man oppnå et høyere nivå med mindre fysiske ressurser enn i turn kvinner og menn samt RG. Dette skyldes at apparatene er mer like i troppsgymnastikk. Det er også forskjellig for den enkelte person om man trives med individuell idrett kontra lag idrett.