Informasjon om trening for barn og treningstilbud

HVA ER TRENING FOR BARN?

45 -60 min med grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Trening på partiene gir et allsidig bevegelsesgrunnlag. Det er kjent at allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn. Det kan variere mye på barn i ferdigheter og modenhet i denne alderen – opptil 6 år på en tidlig jente og sen gutt. Treningen på partiene tar derfor hensyn til individuelle ferdigheter.

Klikk her for informasjon om medlemskap og priser.

 

Se aktivitetslisten under for våre treningstilbud innen trening for barn.

Aktiviteter

05.10.2020
RAMSTAD ASPIRANT 6-8 ÅR GRUPPE 2

18:00 - 19:00

Ramstad skole

05.10.2020
RAMSTAD ASPIRANT 6-8 ÅR

18:00 - 19:00

RAMSTAD SKOLE

05.10.2020
RAMSTAD AKROBATIKK 9-11 ÅR

19:00 - 20:00

RAMSTAD SKOLE

05.10.2020
RAMSTAD AKROBATIKK 9-11 ÅR GRUPPE 2

19:00 - 20:00

Ramstad skole

06.10.2020
EMMA HJORT ASPIRANT 6-8 ÅR

18:45 - 19:45

EMMA HJORT SKOLE

07.10.2020
MØLLADAMMEN ASPIRANT 6- 8ÅR

18:15 - 19:15

MØLLADAMMEN SKOLE

07.10.2020
MØLLADAMMEN AKROBATIKK 9-11 ÅR

19:15 - 20:15

MØLLADAMMEN SKOLE