Informasjon om trening for barn og treningstilbud

HVA ER TRENING FOR BARN?

45 -60 min med grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Trening på partiene gir et allsidig bevegelsesgrunnlag. Det er kjent at allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn. Det kan variere mye på barn i ferdigheter og modenhet i denne alderen – opptil 6 år på en tidlig jente og sen gutt. Treningen på partiene tar derfor hensyn til individuelle ferdigheter.

Klikk her for informasjon om medlemskap og priser.

 

Se aktivitetslisten under for våre treningstilbud innen trening for barn.

Aktiviteter

25.10.2021
Ramstad Gymlek 5-6 år

17:15 - 18:00

Ramstad skole

25.10.2021
Ramstad Gymlek 4 år

17:15 - 18:00

Ramstad skole

25.10.2021
Ramstad Aspirant 6-8 år

18:00 - 19:00

Ramstad skole

25.10.2021
Ramstad Gymlek 5-6 år

18:00 - 18:45

Ramstad skole

25.10.2021
Ramstad Akrobatikk 9-11 år

19:00 - 20:00

Ramstad skole

25.10.2021
Ramstad Basistrening for alle idretter 10 år og eldre

20:00 - 21:30

Ramstad skole

26.10.2021
Emma Hjort Gymlek 4 år

17:15 - 18:00

Emma Hjort skole

26.10.2021
Emma Hjort Gymlek 4-6 år

17:45 - 18:30

Emma Hjort skole

26.10.2021
Emma Hjort Aspirant 6-9 år

18:15 - 19:15

Emma Hjort skole

26.10.2021
Emma Hjort Basistrening for alle idretter fra 10 år og eldre

19:00 - 20:30

Emma Hjort skole

27.10.2021
Mølladammen Gymlek 4 år

17:15 - 18:00

Mølladammen skole

27.10.2021
Mølladammen Gymlek 4-6 år

17:45 - 18:30

Mølladammen skole

27.10.2021
Mølladammen Aspirant 6-9 år

18:15 - 19:15

Mølladammen skole

27.10.2021
Mølladammen akrobatikk 10 - 13 år

19:15 - 20:15

Mølladammen skole

27.10.2021
Mølladammen Basistrening for alle idretter fra 10 år og eldre

20:00 - 21:30

Mølladammen skole