Informasjon om trening for barn og treningstilbud

HVA ER TRENING FOR BARN?

45 -60 min med grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Trening på partiene gir et allsidig bevegelsesgrunnlag. Det er kjent at allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barna øver basiselementer fra turn. Det kan variere mye på barn i ferdigheter og modenhet i denne alderen – opptil 6 år på en tidlig jente og sen gutt. Treningen på partiene tar derfor hensyn til individuelle ferdigheter.

Klikk her for informasjon om medlemskap og priser.

 

Se aktivitetslisten under for våre treningstilbud innen trening for barn.

Aktiviteter

06.01.2020
Ramstad skole Gymlek 5-6 år kl. 17.15-18.00

17:15 - 18:00

Ramstad skole

06.01.2020
Ramstad skole aspirant 6-8 år kl. 18.00-19.00

18:00 - 19:00

Ramstad skole

06.01.2020
Ramstad skole Gymlek 5-6 år kl. 18.00-18.45

18:00 - 18:45

Ramstad skole

06.01.2020
Ramstad skole akrobatikk 9-11 år kl. 19.00-20.00

19:00 - 20:00

Ramstad skole

08.01.2020
Mølladammen 4- 6 år kl. 17.45-18.30

17:45 - 18:30

Mølladammen skole

08.01.2020
Mølladammen skole aspirant 6- 8 år kl. 18.15-19.15

18:15 - 19:15

Mølladammen skole

08.01.2020
Mølladammen skole akrobatikk kl. 19.15-20.15

19:15 - 20:15

Mølladammen skole